Voždovac- uplata putnog zdravstvenog osiguranje sa pokrivanjem troškova lečenja virusa Covid19

NABAVLJANJE PUTNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (SA OPCIJOM POKRIVANJA TROŠKOVA LEČENJA OD PANDEMIJSKE BOLESTI COVID 19- KOVID VIRUS:

Cena putnog zdravstvenog osiguranja se kreće od dnevno po putniku u evrima od cca 1,00 - 1,20 evra.

Postoje ograničenja, popusti i uvećanja tarife (trudnice, starija lica...) za izdavanje putnog zdravstvenog osiguranja.

Moguće je obezbediti putno zdravstveno osiguranje na sledeći način:

Direktno, u turističkoj agenciji u toku radnog vremena, i

Indirektno, putem interneta, (proces je moguć bez vremenskog prekida izdavanja polise osiguranja) uz uvećanje od 500,00 din za izdato osiguranje, na sledeći način:

- obaveznim kontktriranjem telefona 0604141540 do 22h radi dobijanja i razumevanja sledećeg upustva:

-popunjavanje svih rubrika iz formulara koji se nalazi na sajtu turističke agencije Rubicon travel "PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE", gde se nalaze i uslovi osiguranja.

  Po prihvatu izrade osiguranja, dobijenoj ceni i upustvom za uplatu vršite uplatu osiguranja.

- Šaljete potvrdu o uplati ili na email milica@rubicontravel.rs ili brže na viber istog telefonskog broja slanjem jasanog screenshota o izvršenom plaćanju)

Dodatne informacije:

- Pri kupovini osiguranja imajte kod sebe dokumente ili fotokopiju prve 2 strane pasoša ili dozvole boravka za strance,

- Preporučujemo blagovremenu i direktnu nabavku osiguranja u prostorijama Rubicon travel-a, Vojvode Stepe 146,  tel 011 3981-411.

- Indirektna nabavka osiguranja nije tehnički najsigurniji način nabavljanja polise,  i zavisi od objektivnih okolnosti.

- Obezbeđivanje putnog zdravstvenog osiguranja vrši se po pravilu u prostorijama agencije. Zbog zdravstvenog rizika vanredno je omogućeno beskontaktna prodaja putnog osiguranja.

- Molimo vas da na sajtu pažljivo pročitate informacije o putnom zdravstvenom osiguranju.

- Za porodično ili grupno osiguranje radi se jedan dokument sa naznačenim nosiocom osiguranja, dok se imena ostalih lica nalaze u drugoj rubrici polise putnog zdravstvenog osiguranja.

- Izdato putno osiguranje važi samo ako je uredno izvršena uplata.

- U slučaju da nije pravilno izvršena uplata osiguranja, bez obzira da li je izdata i primljena, smatra se nevažećom obzirom da će se automatski stornirati.

 

Sugrađani na opštini Voždovac i gradskim delovima i naseljima Autokomanda, Dušanovac, Kumodraž, Banjica, Medaković, Konjarnik, Trošarina, Šumice, Braće Jerković i Voždovac mogu nabaviti putno zdravstveno osiguranje koje pokriva i rizik troškova lečenja pandemijske bolesti Covid19 -Korona, u Rubicon travelu- Vojvode Stepe 146.

Stanovnici Voždovca iz prigradskih naselja Jajnci, Selo Rakovica, Beli Potok, Bubanj Potok, Gaj, Zuce, Pinosava, Ripanj, Stepin Lug i Stena takođe mogu kupiti putno osiguranje koje pokriva pandemijsku bolest Kovid, (Covid-19) u Rubicon travelu.

Ko može uplatiti putno zdravstveno osiguranje? 

Putno zdravstveno osiguranje mogu uplatiti lica koji su državljani republike Srbije (dokaz fotokopija stranica pasoša sa fotografijom i podacima) kao i stranci koji žive u Srbiji (dokaz fotokopija stranica pasoša sa fotografijom i podacima, i fotokopija važeće prijave boravka).

Putno osiguranje koje u nekoj meri pokriva rizik Covid 19 (pandemija virusa korona) rešava se ugovaranjem VIP pokrića uz osnovno Putno osiguranje,

naši klijenti dobijaju izvesna pokrića koja su u vezi sa Korona virusom, jer je od 01.09.2020.  teritorija na kojoj važi putno zdravstveno osiguranje za Kovid proširena i na Egipat,

Važne informacije u vezi sa navedenim pokrićima (Pažljivo pročitajte!) :

VIP paket našim klijentima u inostranstvu pruža pravo na sledeća pokrića u vezi sa virusom Covid 19:

  • ukoliko inficiranje virusom Covid19 zahteva bolničko lečenje, osiguranik ima pravo na naknadu u iznosu od 30€ za svaki dan proveden u bolnici, maksimalno do 15 dana;
  • troškovi medicinske evakuacije do određene medicinske ustanove kao i repatrijacije do mesta prebivališta Osiguranika;
  • slanje i primanje hitnih poruka kada će Osiguravač, odnosno asistentska kuća, u ime osiguranika i po njegovom zahtevu, preneti hitne poruke osobi koju Osiguranik odredi, ili primiti hitne poruke od neke osobe koja se nalazi u zemlji njegovog prebivališta, a sa kojom nije u mogućnosti da sam stupi u kontakt;
  • troškovi pratnje maloletne dece, u slučaju kad Osiguranik usled bolničkog lečenja ili boravka u karantinu zbog zaraženosti virusom Covid19 nije u mogućnosti da se stara o svojoj deci mlađoj od 15 godina, koja putuju sa njim i pod uslovom da su takođe osiguranici Osiguravača, Osiguravač će organizovati putovanje i naknaditi troškove puta punoletnog pratioca, koji će decu osiguranika vratiti u mesto prebivališta;
  • troškovi repatrijacije posmrtnih ostataka, u stanju u kome se nalaze u trenutku preuzimanja tela do boravišta Osiguranika ili uobičajenog prebivališta, u skladu sa lokalnim propisima strane zemlje, a pod uslovom da je ovakav transport fizički moguć.

Napominjemo i sledeće uslove koje treba imati u vidu:

  • navedeni troškovi pokriveni su do ukupnog iznosa od 5.000 evra
  • pokriće navedenih troškova pruža se isključivo na teritoriji Evrope u geografskom smislu (Evropski deo Rusije, zapadno od Urala, bez kaspijskih i kavkaskih država), uključujući i celokupnu teritoriju Republike Turske i teritoriju Arapske Republike Egipat
  • troškovi će biti pokrivani samo za prvo putovanje u kontinuitetu (po povratku u Srbiju, sledeće putovanje tokom trajanja osiguranja neće biti pokriveno)

Stanovnici Voždovca a i drugih delova grada ili republike Srbije posle pročitanog ovog teksta ne moraju postaviti pitanje gde naručiti putno zdravstveno osiguranje sa dodatnim osiguranjem za pandemijsku bolest .