Mere predostrožnosti u Egiptu zbog pandemije virusa Covid-19

Koje mere su Egipatske vlasti uvele kako bi letovanje u Egiptu, u letovalištima i hotelima u Hurgadi i Šarm El Šeiku?

NOVO: Prema internim saznanjima, egipatske carinske vlasti traže od putnika iz Srbije i osiguranje za pokrivanje troškova lečenja bolesti Covid-19.

Takvo osiguranje se može dobiti (ograničeno pokrivanje troškova!) u osiguravajućim kućama DDOR i Dunav.

 

Egipatske vlasti su se pobrinule da podignu nivo higijene i bezbednost zbog pandemije Covid-19 na način koji će najmanje da ometa konfor turista, a sa druge strane da

smanji rizik od širenja zaraze, uvodeći mere koje počinju još u ulasku u avion i sprovode se tokom leta, na aerodromu, u hotelu, prodavnici, prevoznim sredstvima.

Putnicima se preporućuje da strikno poštuju preporuke egipatskih vlasti, pa je neophodno da se pre polaska na put putnici iz Srbije upoznaju sa merama:

Mere predostrožnosti pre putovanja u Egipat:

 

  1.  Pre ukrcavanja na avion
  2.  U avionu egipatskih aviokompanija
  3.  Dolazak na egipatske aerodrome
  4.  Opšti propisi za ugostiteljske objekte, Arheološka nalazišta i muzeji 5 Pravila
  5.  Čišćenje i dezinfekcija
  6.  Higijenske i bezbednosne mere za osoblje ugostiteljskih objekata, arheoloških nalazišta
  7.  Pravila o hotelima
  8.  Propisi u prevozu i turističkim aktivnostima.

 

Ministarstvo turizma i antikviteta, u koordinaciji sa Ministarstvom civilnog vazduhoplovstva, Ministarstvom zdravlja i stanovništva i Egipatskom turističkom federacijom, predstavilo je ovaj vodič za utvrđivanje higijenskih propisa u ugostiteljskim ustanovama, turističkim aktivnostima, arheološkim nalazištima, muzejima , aerodromi i brodovi egipatskih aviona Nakon naglog zaustavljanja međunarodnog turizma i putovanja zbog širenja COVID-19 širom sveta, egipatska vlada je postavila higijenske propise o bezbednosti u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije (VHO), a odobreno je i „Sertifikat o higijenskoj bezbednosti“. kao preduvjet da ugostiteljski objekti, turističke aktivnosti, arheološka nalazišta i muzeji nastave sa radom i primaju posjetioce. Egipat je postavio vremenski okvir za nastavak turizma u svetlu novo postavljenih propisa. Tome je prethodila potpuna dezinfekcija svih ugostiteljskih objekata (hotela i restorana), arheoloških nalazišta i muzeja, sprovođenje neophodnih programa obuke i podizanja svesti za zaposlene i radnike u turističkom sektoru. 15. maja 2020. godine Egipat je počeo da postepeno ponovo otvara hotele i odmarališta koja su stekla „potvrdu o higijenskoj bezbednosti“, kako bi dobili domaći turizam, sa maksimalnom stopom zauzeća od 25%. Stopa zauzetosti je tada 1. juna 2020. godine povećana na 50%. U saradnji sa Turističkim komorama i međunarodnim konsultantskim firmama specijalizovanim u oblasti higijene, MoTA sprovodi redovne inspekcije sertifikovanih ugostiteljskih objekata kako bi se osigurala efikasna primena postavljenih propisa. Od 1. jula 2020. godine, Egipat će dobiti ulazni turizam u certificiranim hotelima i odmaralištima u obalnim guvernerima (Crveno more, Južni Sinaj i Matrouh) sa maksimalnom popunjenošću stope od 50%. Ove tri uprave su imale odlične epidemiološke rezultate, osim što su imale opremljene bolnice (javne i privatne). Vrijedno je napomenuti da putovanja između tri vlade i drugih guvernera u Egiptu nisu dozvoljena (do daljnjeg). Muzeji i arheološka nalazišta, zatvoreni od 23. marta 2020., postepeno će se ponovo otvarati. Propisi o obnavljanju turizma u Egiptu pomenuti ovde podležu redovnoj reviziji i ažuriranju u svetlu novih dešavanja.

I.  Putnici za letovanje u Egiptu moraju imati popunjenu kopiju obrasca „Izjava o putnicima“ pre nego što su se ukrcali. Upitnik zahteva informacije o:

 a) osobi koja putuje u 14 dana pre posete Egiptu;

 b) potvrdi da putnik za Egipat nije pokazao nikakve simptome povezane sa COVID-19 tokom 14 dana pre putovanja;

 c) potvrdu da putnik za letovanje u Egiptu tokom 14 dana pre putovanja nije svesno bio u kontaktu sa pacijentima COVID-19;

 d) odricanje od odgovornosti da putnik obavesti upravu hotela ili lekara ukoliko pokažu bilo kakve simptome povezane sa COVID-19 tokom boravka u Egiptu;

Obrasci za deklaraciju dostupni su kod egipatskih turističkih kompanija, njihovih međunarodnih partnera, i na ovom linku: http://egipt.travel/media/2364/declaration_form.pdf

 

Samo putnici koji dolaze iz zemalja koje je Svetska zdravstvena organizacija (VHO) proglasila ozbiljno zaraženima COVID-19 do nivoa epidemije, moraju podneti poslednji rezultat PCR testa (urađen u zemlji izvora u roku od najviše 48 sati pre datum putovanja) prilikom ulaska u Egipat; lista tih zemalja će se redovno ažurirati i objavljivati. b) brod egipatskih aviokompanija • Letelice se pre svakog leta strogo dezinfikuju. • Nošenje maski za lice unutar aviona je obavezno (putnici i stjuardesa). • Služe se samo suva jela i pića u konzervi. • Na raspolaganju su univerzalni zaštitni setovi koji sadrže dezinfekciona sredstva, rukavice i maske za lice (sa rezervnim količinama sa avionskom posadom). • Zabranjena je distribucija štampanih publikacija (novina, časopisa itd.). • U avionu koji leti za Egipat je određeno područje za putnike sa hroničnim bolestima ne može nositi masku za lice duže vreme. • Poslednja dva reda u avionu dodeljuju se putnicima koji pokazuju simptome bolesti tokom leta. Biće dodijeljena stjuardesa koja će prisustvovati njima i poseban toalet za njihovu upotrebu. c) Dolazak na egipatske aerodrome • Vrši se redovna sterilizacija i dezinfekcija egipatskih aerodroma . • Zaposleni i zaposleni moraju poštovati sve zdravstvene i sigurnosne propise. • Nošenje maski za lice obavezno je u svim aerodromskim objektima. • Treba održavati fizičko distanciranje. • Temperaturu svih putnika i osoblja aerodroma treba proveriti. • Dezinfekcija prtljaga pre nego što se postavi na transportnu traku. II. Opšti propisi za ustanove, Arheološka nalazišta i muzeji u Egiptu Propisi o radu • Dobijanje "potvrde o higijenskoj bezbednosti" koju je Ministarstvo turizma i antikviteta Egipta dalo u koordinaciji sa Ministarstvom zdravlja i stanovništva i nadležnom Turističkom komorom, i poštovanje novih postavljenih propisa, preduslov su za rad ugostiteljskih objekata. • Redovno nadgledanje ugostiteljskih objekata vršiće zajednički odbori između Ministarstva turizma i antikviteta, nadležne Turističke komore i međunarodnih konsultantskih firmi specijalizovanih u oblasti higijene. • Povreda bilo kog od postavljenih propisa dovešće do ukidanja licence preduzeća. • Rukovodilac ugostiteljskog objekta potpisat će izjavu o poštovanju postavljenih propisa, a svako kršenje prouzrokovaće stroge kazne. • Informacije o higijenskim i bezbednosnim propisima biće dostupne svim gostima i posetiocima objekta. Čišćenje i dezinfekcija • Obavlja se redovna dezinfekcija svih javnih mesta i svih dodirnih tačaka. • Na svim mestima su obezbeđeni sredstva za dezinfekciju ruku. • Vrši se redovno čišćenje nameštaja i tkanina u hotelima i turističkim ustanovama. • Održavana je odgovarajuća ventilacija, pored ispunjavanja zahteva Ministarstva zdravlja i stanovništva u pogledu centralnog klimatizacije. • Sigurno odlaganje otpada prema uputstvima Ministarstva zdravlja i stanovništva, a Ministarstvo životne sredine je obavezno. • Dezinfekcija sudopera za veš se vrši svakodnevno. Toaleti • Obavlja se redovna dezinfekcija toaleta i svih dodirnih tačaka. • Održavana je odgovarajuća ventilacija. • Sredstva za čišćenje i tečni sapun su stalno dostupni. • Dostupni su samo papirni ubrusi. • Na raspolaganju su samo kante za smeće sa stopalima. Liftovi • Fizičko distanciranje unutar liftova održava se podnim znakovima. • Korisnici lifta i gosti moraju da nose maske za lice unutar lifta. • Obavlja se redovna dezinfekcija liftova i svih dodirnih tačaka unutar njega.

 

Opšti propisi u objektima (hotelima u Hurgadi i Šarm El Šeik:

 Dobijanje "potvrde o higijenskoj bezbednosti" koju je Ministarstvo turizma i antikviteta dalo u koordinaciji sa Ministarstvom zdravlja i stanovništva i nadležnom Turističkom komorom, i poštovanje novih postavljenih propisa, preduslov su za rad ugostiteljskih objekata. • Redovno nadgledanje ugostiteljskih objekata vršiće zajednički odbori između Ministarstva turizma i antikviteta, nadležne Turističke komore i međunarodnih konsultantskih firmi specijalizovanih u oblasti higijene. • Povreda bilo kog od postavljenih propisa dovešće do ukidanja licence preduzeća. • Rukovodilac ugostiteljskog objekta potpisat će izjavu o poštovanju postavljenih propisa, a svako kršenje prouzrokovaće stroge kazne. • Informacije o higijenskim i bezbednosnim propisima biće dostupne svim gostima i posetiocima objekta. Čišćenje i dezinfekcija • Obavlja se redovna dezinfekcija svih javnih mesta i svih dodirnih tačaka. • Na svim mestima su obezbeđeni sredstva za dezinfekciju ruku. • Vrši se redovno čišćenje nameštaja i tkanina u hotelima i turističkim ustanovama. • Održavana je odgovarajuća ventilacija, pored ispunjavanja zahteva Ministarstva zdravlja i stanovništva u pogledu centralnog klimatizacije. • Sigurno odlaganje otpada prema uputstvima Ministarstva zdravlja i stanovništva, a Ministarstvo životne sredine je obavezno. • Dezinfekcija sudopera za veš se vrši svakodnevno. Toaleti • Obavlja se redovna dezinfekcija toaleta i svih dodirnih tačaka. • Održavana je odgovarajuća ventilacija. • Sredstva za čišćenje i tečni sapun su stalno dostupni. • Dostupni su samo papirni peškiri. • Na raspolaganju su samo kante za smeće sa stopalima. Liftovi • Fizičko distanciranje unutar liftova održava se podnim znakovima. • Polaznici dizala i gosti moraju da nose maske za lice unutar lifta. • Obavlja se redovna dezinfekcija liftova i svih dodirnih tačaka unutar njega. III. Higijenske i bezbednosne mere za osoblje ugostiteljskih objekata, arheoloških nalazišta i muzeja • ugostiteljski objekti rade sa najviše 50% ukupne radne snage (do daljnjeg). • Članovi osoblja obalnih uprava nalaze se u karantinu nakon povratka sa odmora i postoji interval od najmanje (60) dana između odmora. • Osoblje će svakodnevno proveravati temperaturu. • Za članove hotela predviđeno je odvojeno stanovanje, uzimajući u obzir fizičko distanciranje i obezbeđivanje izolacionih područja za sumnjive ili potvrđene slučajeve COVID-19 među zaposlenima (samo blagi slučajevi). • Ne treba zaposliti zaposlenike sa zaraznim ili hroničnim bolestima. • Osoblje se obučava i edukuje o simptomima i preventivnim merama COVID-19. • Uprava hotela treba odmah biti obaveštena u slučaju bilo kog člana osoblja ili gosta pokazuje simptome COVID-19. • Opremljeno je osobnim sredstvima za zaštitu (uključujući sredstva za zaštitu, maske, itd.). • Nošenje maski za lice tokom radnog vremena je obavezno. IV. Propisi o hotelima 1- Prijem gostiju • Gostima će se provjeriti temperatura prilikom svakog ulaska u hotel. • Prtljag se dezinficira pre prijave. • Podni znakovi su postavljeni radi održavanja fizičke udaljenosti. • Podstiče se elektronsko plaćanje. 2- Smeštaj • Kapacitet sobe je 2 odrasle osobe + 2 dece (mlađa od 12 godina). • Setovi za ličnu zaštitu (koji sadrže ličnu zaštitnu opremu kao što su maske, rukavice i sredstva za čišćenje ruku) obezbeđeni su u sobama za svakog gosta. • Sobe su dezinfikovane i pravilno provetravane 12 sati između odjave i odjave. • Sobe i kupatila svakodnevno su pravilno provetreni i dezinfikovani. • Nameštaj i tkanine se dezinfikuju parnim mašinama. • Posteljina i peškiri se peru na visokim temperaturama.

Gimnastički i zdravstveni prostori u egipatskim hotelima

Dodirne tačke i površine redovno se čiste i dezinfikuju, a oprema je na odgovarajućem mestu. • Tuširanje nije dozvoljeno u teretani ili klubu zdravlja. • Upotreba jacuzzija, saune, parnih i masažnih usluga do daljnjeg je obustavljena. 4- bazeni i plaže u hotelima • Bazeni i plaže otvoreni su za goste. • Redovno se vrši dezinfekcija bazena. • Čišćenje područja oko plaže i bazena (uključujući stolove, ležaljke, ležaljke i sl.) Nakon svake upotrebe, kao i pre i posle radnog vremena. • Ležaljke su postavljene u razmaku od 2 metra. • Peškiri za plažu i bazen dostavljaju se sobama. • Rekreativne aktivnosti na plažama i na bazenima su smanjene. 5- Casinos • Kazinama u hotelima dozvoljeno je da rade sa 50% svog ukupnog kapaciteta, održavajući redovnu dezinfekciju prostora i svih dodirnih tačaka, pružajući osobnu opremu za zaštitu gostiju i obezbeđujući sigurno fizičko distanciranje. 6- žurke i društveni događaji • Zabave, društvena okupljanja i događaji nisu dozvoljeni u hotelima. 7- klinike i bolnice • Hoteli imaju dežurnog lekara i kliniku. • Dobro opremljene bolnice (javne i privatne) su u neposrednoj blizini. 8- Razgovaranje s turistima, u hotelima, koji pozitivno testiraju COVID-19 • Turisti bi trebalo odmah da obaveste menadžment hotela ili lekara u slučaju da pokažu simptome COVID-19. • Uprava hotela treba da prijavi svaki pozitivan slučaj otkriven Ministarstvu zdravlja i stanovništva. • Karanteni je dodeljen pod u svakom hotelu (ili području u blizini) manjih, nekritičnih ili sumnjivih slučajeva. • Hotel će pokriti troškove prenoćišta, hrane i pića za manje i nekritične slučajeve turista koji testiraju pozitivnost sa COVID-19. • Sobe koje su zauzeli gosti koji testiraju pozitivnost na COVID-19, proći će dubinsko čišćenje i dezinfekciju, bez naručivanja hotela u karantin. • Kritični slučajevi turista koji testiraju pozitivnost na COVID-19 odvode se u bolnicu. • Ministarstvo zdravlja i stanovništva pokriće troškove lekova i lečenja turista koji testiraju pozitivnost na COVID-19 do njihovog potpunog oporavka. • Bliska soba za deljenje kontakata sa pozitivnim slučajem biće podvrgnuta besplatnom lekarskom pregledu od strane Ministarstva zdravlja i stanovništva i trebalo bi da se pridržavaju svih mera predostrožnosti. Njima se ne dopušta noćenje u hotelu bez dodatnih troškova (ukoliko to žele). • Turisti koji testiraju pozitivnost na COVID-19 i žele da se vrate u svoju zemlju izvora pa na vlastitu odgovornost. Oni bi se trebali koordinirati sa svojim putničkim agentom i preduzeti sve mjere predostrožnosti koje je odredilo Ministarstvo zdravlja i stanovništva. • Turisti koji pozitivno testiraju COVID-19 mogu uzeti alternativni let u koordinaciji sa njihovim turističkim agentom u slučaju dolaska na čarter letove. U slučaju dolaska egipatskih aviokompanija, biće obezbeđen alternativni let (na istoj avio-kompaniji koja je prvobitno rezervisana) bez ikakvih kazni. V. Restorani (unutar i izvan hotela) 1- Trpezarija • Red čekanja na ulazu smanjuje se uz prethodnu rezervaciju (putem elektronskih aplikacija, telefona ili na drugi način). • Temperatura svakog gosta se proverava pre ulaza. • Podstiče se elektronsko plaćanje. • „Otvoreni švedski sto“ nije dozvoljen. Međutim, „posluženi bife“ je dozvoljeno čuvanje fizičke udaljenosti. • Stolovi su postavljeni na razmaku od 2 metra, s jednim metrom između ljudi na istom stolu sa i maksimalno 6 po stolu. • Koristite pribor za jelo za jednokratnu upotrebu (što je više moguće). • Sredstva za čišćenje ruku su postavljena na stolovima. • Tkanina za tkaninu se menja i temeljno pere nakon svake upotrebe. • Shisha je zabranjen. • Zabave i društveni događaji nisu dozvoljeni u restoranima. • Deca su zatvorena. • Usluga odvoza dozvoljena je za održavanje fizičke udaljenosti. Prisustvo kupaca je ograničeno samo da naručite, platite i onda čekate ispred restorana da naruče.

Kuhinje u hotelima Hurgada i Šarm El Šeik

• Kuhinje se svakodnevno temeljno čiste, pravilno ventiliraju i dezinfikuju. • Održava se fizička distanca između kuhinjskih radnika. • Radnici se trebaju pridržavati svih higijenskih standarda (nošenje maski i rukavica za lice i dosljedno pranje ruku sapunom i vodom). • Pridržavaju se međunarodnih standarda za sigurnost hrane i kvaliteta. • Koriste se samo kante za smeće sa nožnim pedalama. Svi gore navedeni propisi o radu hotela i restorana odnose se i na eko-domove. VI. Propisi o turističkim aktivnostima 1- Ronjenje i aktivnosti na vodi A) Osoblje • Svi članovi osoblja su obučeni i edukovani o simptomima i potrebnim preventivnim merama vezanim za COVID-19. • Temperatura osoblja se svakodnevno proverava. • Nošenje maski za lice je obavezno. • Nošenje rukavica je obavezno za sve zaposlene u odeljenju za čišćenje i higijenu, kuhinja, stanica za punjenje rezervoara, održavanje i čišćenje ronilačke opreme. • Interval između godišnjih odmora za svakog radnika je najmanje 60 dana. B) centri za ronjenje, ronjenje i sportove na vodi • Pružaju se sredstva za čišćenje ruku. • Koriste se olovke za jednokratnu upotrebu. • Ukrcani su samo članovi osoblja i ronioci. • Podstiču se elektronsko i online plaćanje. • Stolovi su postavljeni na 2 metra, a stolice su postavljene na metar od 1 metra u prostorijama za trening. • Kupce se ohrabruje da koriste sopstvene opreme za ronjenje i ronjenje. • Redovno čišćenje površina i dodirnih tačaka vrši se korišćenjem Natrijum Hipoklorit, Kiseonikov peroksid i alkohol u koncentraciji od 70%. • Višejezični instruktivni plakati za prevenciju i preventivne mere COVID-19 postavljeni su u različitim oblastima. • Vodi se registar kupaca i posade na brodu. C) Dezinfekcija opreme i opreme za ronjenje, ronjenje i sportove na vodi • Sva oprema (regulator, maska i dihač, BCD i ronilačko odelo) se dezinfikuje tako što ćete ih natopiti u vodi koja sadrži 10% beliča koje sadrži hlor dodavanjem četvrtine šalice belog hlora u 4,95 litara vode. Ako je izbeljivač koji sadrži hor u koncentraciji od 5%, dodajte pola šolje belog hlora u 4,9 litara vode. • Svi zupčanici se čiste, dezinficiraju i dezinfikuju nakon svake upotrebe. Korišćena oprema koja nije očišćena čuva se odvojeno od čiste. • Vodenim sportovima treba često menjati opremu da bi se izbegla njena upotreba oprema. • Kupci ne bi smeli da dele opremu sa drugima, a oni su odgovorni za čišćenje sopstvene opreme. • Oprema koja se koristi u vodenim sportovima kao što su surfanje kajtima, surfanje vetrom, parasailing a skijanje na vodi se opere vodom i ostavi da se suši na suncu više od 1 sata. D) Na brodu safarija ili dnevnih brodova: • Čamcima je dozvoljeno da rade na 50% svog ukupnog kapaciteta gostiju. • Temperatura gostiju se proverava pre polaska. • Nošenje maski za lice je obavezno. • Redovno čišćenje površina i dodirnih tačaka vrši se upotrebom izbeljivača koji sadrži hlor „Natrijum-hipohlorit“, Vodonik peroksid i alkohol u koncentraciji od 70%. • Kupce se ohrabruje da koriste svoje peškire, pribor za jelo i pribor za jelo. • Koriste se pribor za jelo za jednokratnu upotrebu. • Fizičko distanciranje se održava dok ulazi i izlazi iz vode. Na krmenoj platformi (donji deo leđa) nije dozvoljeno da ima više od dve osobe. • Pružaju se prilozi za prvu pomoć, antipiretičari i odgovarajuća zaštitna oprema. • Naručivanje hrane na brodu je iz postavljenog menija (kuhinje na brodu će slediti gore navedene propise). E) Mere predostrožnosti kada je pozitivni COVID-19 na brodu Safari ili "Liveaboard": • Jedna kabina raspoređena je na svim brodovima za karantin, izbegavajući kabinu u kojoj je brod Izlaz za hitne slučajeve nalazi se na dnu „životne ploče“. • Ako bilo koji gost ili radnik pokaže bilo koji od simptoma COVID-19, dužni su o tome odmah obavestiti posadu broda i izolirati se u karantinskoj kabini. • Upotreba AC-a unutar kabina broda je svedena na minimum kako bi se omogućilo redovno cirkuliranje svežeg vazduha

Turistički proizvodi u prodavnicama u Egiptu

• Rukavice i maske za lice pružaju se kupcima i uklanjaju na sigurno. • Podni znakovi su postavljeni radi održavanja fizičke udaljenosti. • Znakovi koji upućuju klijente da ne diraju eksponate postavljaju se u radnji. VII- Propisi o prevoznim sredstvima za turiste (autobusi, limuzine, automobili za golf): • Radi sa maksimalnim kapacitetom od 50%, ostavljajući slobodno mesto pored svakog putnika u autobusu i u automobilima za golf, sa maksimalno 2 putnika u limuzini. • Putnicima nije dozvoljeno da sede na prednjim sedištima limuzina i automobila za golf. • Obezbeđena su dezinfekciona sredstva i sredstva za dezinfekciju ruku, temeljno čišćenje, dezinfekcija i odgovarajuća ventilacija se obavljaju pre i posle svakog putovanja. • Putnici i vozači dužni su da tokom vožnje nose maske za lice. VIII. Propisi za posetu arheoloških nalazišta i muzeja • Dezinfekcija arheoloških nalazišta i muzeja vrši se svakodnevno, pre radnog vremena, pod nadzorom tima konzervatora i kustosa. • Temperatura radnika i zaposlenih se svakodnevno proverava. • Temperatura posetilaca se proverava pre ulaska u arheološka nalazišta i muzeje. • Podni znakovi su postavljeni radi održavanja fizičke udaljenosti. Turističke grupe i izleti 1. Turističke grupe ne smiju prelaziti 25 osoba (do daljnjeg). Turistički vodiči dužni su da u muzejima nose maske za lice i koriste bežične mikrofone. Slušalice se sterilišu nakon svake upotrebe 2. Turističke kompanije treba da obezbede maske za lice turistima i njihovim pratnjama. 3. Fizičko distanciranje održava se tokom poseta muzejima i arheološkim nalazištima. 4. Maksimalni broj posetilaca dozvoljen unutar muzeja i zatvorenih arheoloških nalazišta je: • 200 posetilaca na sat u Egipatskom muzeju u Tahriru i 100 posetilaca na sat u drugim muzejima. • 10 - 15 posetilaca unutar bilo koje piramide ili grobnice (u zavisnosti od dimenzija). 5. Putovanja škola, univerziteta i vladinih organizacija moraju biti unapred obaveštena o arheološkim nalazištima i upravljanju muzejima, najmanje 48 sati pre planirane posete, s ne više od 15 ljudi plus nadzornikom po putovanju i ne više od 5 putovanja po putovanju dan. IKS. Podsticaji za turoperatere 1. Turisti koji direktno dolaze u guvernere Crvenog mora, Južnog Sinaja, Matrouha, Luksora i Asuana oslobođeni su od viznih naknada do 31. oktobra 2020. godine. 2. Postojeći program podsticaja za vazduhoplovstvo produžen je do 29. oktobra 2020. godine. 3. Cene avio-goriva smanjene su za 10 centi po galonu. 4. Odobreno je 50% popusta na sletanje i naknade za smeštaj na aerodromima turističkih uprava do 31. oktobra 2020. godine. 5. Dozvoljava se popust od 20% na naknade za zemaljsko upravljanje na aerodromima turističkih uprava do 31. oktobra 2020. godine. 6. Turisti koji dolaze na brod Egipt Air i Air Cairo uživaće 20% popusta na cijene ulaznica za sva arheološka nalazišta i muzeje Vrhovnog veća za starine.