Kako sigurno rezervisati putovanje bez prisustva putnika u turističkoj agenciji.

Kako sigurno rezervisati putovanje bez prisustva putnika u turističkoj agenciji.

Prlikom prodaje individualnog programa za putovanje u inostranstvo, putniku se prezentuju na uvid i odobrenje sledeći dokumenti u vidu jedinstvene ponude koja se sastoji  od priloženih dokumenata i informacija  u  pdf formatu:

 1. Ugovor o putovanju 
 2. Program putovanja (koji sadrži sve obavezne elemente, cenu, uslove..)
 3. OUP  (opšti uslovi putovanja)
 4. Garancija putovanja
 5. Da mu je predočena mogućnost obezbeđenja putnog zdravstvenog osiguranja

Ako ponudu klijent isto prihvata, on svojim pristankom , potpisom i odgovarajućom uplatom  uspostavlja ugovorni odnos na 2 načina:

 1. Direktno- U turističkoj agenciji- mora da potpiše Ugovor o putovanju na licu mesta, ili

 

 1. Indirektno- Putem interneta tj ako se komunicira i program nudi putem emaila.

U indirektnom slučaju, moraju se ispoštovati sledeći koraci:

 • Mora da ponuda preko emaila sadrži svih 5 navedenih  dokumenata i informacija
 • Klijent mora da na pristigli email jasno i potvrdno odgovori „da je imao na uvid navedene dokumente, da ih je razumeo i kao takve prihvatio, odnosno prihvatio obaveze iz ponude.

 

 1. Važna email komunikacija putem emaila vezana za prihvat programa mora da bude u štampanom formatu u posedu agencije, koji se tretira kao obavezni i formalni dokaz o prihvatanjunju uslova putovanja, obzirom da ne postoji  potpis Ugovora o putovnju.
 2. Iz tog razloga, prihvat klijenta kao odgovor na ponudu emailom mora da bude prosleđen na email Rubicona radi formiranja radnog fajla  dokumentacije vezane za to putovanje.

Radni fajl jeste skup dokumenata i računa koji inspekcija gleda i kažnjava nepravilnosti.

 

 1. Svi dokumenti u ovom smislu treba da imaju formu i sadržaj propisan Zakonom o turizmu kako bi obe strane imale zaštitu Zakona o turizmu

 

Rubicon travel polaže pažnju na pravnu sigurnost zmeđu svojih klijenta i svog poslovanja u cilju dobrih poslovnih običaja u turizmu, uspešne realizacije poslovanja i ugodnog putovanja svojih klijenata.